Poznamo žíve in mrtve jêzike.

Mrtvi oziroma izumŕli jêzik je jezik, ki nikomur ni več materni jezik, vendar je nekoč to bil, kot na primer latinščina. Taki jeziki so marsikdaj ostali v znanstveni, pravni ali cerkveni uporabi. Vsako leto izumre okoli 200 jezikov (največ južnoameriških ter afriških plemenskih).

Živi jezik je jezik, ki je v širši uporabi kot prvotna oblika komunikacije v določeni skupini živečih ljudi. Ocena števila živih jezikov v svetu se giblje med 6.000 in 7.000, odvisno od opredelitve, kaj je jezik, zlasti glede na razmejitev jezikov in narečij. Ethnoloque, spletna publikacija o svetovnih jezikih, navaja 7.097 živih jezikov.

Jeziki z največjim številom govorcev so: mandarinska kitajščina, španščina in angleščina.

Ti je bilo prebrano zanimivo? Se želiš naučiti tuje jezike popolnoma brezplačno? Z našo aplikacijo je to mogoče! Vzame ti le 5–8 minut dnevno, medtem ko čakaš v vrsti pri blagajni, se voziš z avtobusom, sediš v frizerskem salonu … Obišči Google Play ali iTunes in še danes namesti Qlango, aplikacijo za učenje tujih jezikov. 😉