Pogoji uporabe

Nazadnje posodobljeno:  1. 11. 2017

Prosimo, natančno preberite te Pogoje uporabe (v nadaljevanju: pogoji) pred uporabo www.qlango.com spletne strani in mobilne aplikacije (v nadaljevanju: storitev), ki jo upravlja Qlango d.o.o.

Vaš dostop in uporaba storitev sta pogojena z vašim sprejetjem in izpolnjevanjem teh pogojev. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do ali uporabljajo storitev.

Z dostopanjem ali uporabo storitve se zavezujete pogojem. Če se ne strinjate s katerim delom pogojev, storitve ne morete uporabljati.

Nakupi

Če želite kupiti kateri koli izdelek ali storitev, ki je na voljo preko storitev (v nadaljevanju: nakup), boste morda morali posredovati določene osebne podatke, ki predstavljajo pogoj za vaš nakup.

Prekinitev

V primeru kršitve pogojev lahko (začasno) prekinemo dostop do naših storitev brez predhodnega obvestila ali odgovornosti.

Vse določbe pogojev veljajo (brez omejitev) tudi po (začasni) prekinitvi dostopa do naših storitev, skupaj z določili o lastništvu, garancijskimi omejitvami, odškodninami in omejitvami odgovornosti.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih strani ali storitev tretje stranke, ki niso v lasti ali pod nadzorom Qlango d.o.o.

Qlango d.o.o. nima nadzora nad in ne prevzema odgovornosti za vsebino, politiko zasebnosti, ravnanje spletne strani ali storitve tretje stranke. Nadalje priznavate in se strinjate, da Qlango d.o.o. ne bo posredno ali neposredno odgovorno za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki je bila (domnevno) povzročena ali v zvezi z uporabo ali nanašajoč se na kakršnokoli takšno vsebino, blago ali storitev, ki je na voljo na katerikoli spletni strani tretje stranke ali posledica njihove storitve.

Spremembe

Pridržujemo si pravico po svoji lastni presoji kadarkoli spreminjati ali zamenjati te pogoje. Če je popravljena verzija relevantna, bomo poskušali zagotoviti obvestilo vsaj 30 dni pred veljavnostjo novih pogojev. Katera sprememba je relevantna, bomo določili po svoji lastni presoji.

Pogoji uporabe

Ti pogoji in razmerje med nami in vami je določeno z zakoni Slovenije ne glede na kakršnakoli navzkrižja zakonskih določb katerihkoli pristojnosti. Soglašate s podreditvijo izključno pristojnostim slovenskih sodišč, s tem da si lahko prizadevamo za sodno oprostitev pod katerokoli pristojnostjo z namenom uveljavitve naših pravic pod temi pogoji.

Pod temi pogoji ne bo nobena druga oseba razen nas in vas imela kakršnihkoli pravic v povezavi z vašim dostopom in/ali uporabo storitev, pod pogojem, da dajalci licence tretje stranke ukrepajo proti vam z namenom uveljavitve kršitve njihovih pravic iz naslova intelektualne lastnine in drugih pravic.

Če ne izvajamo ali uveljavljamo nobenih pravic ali določil pogojev, to ne pomeni odpovedi temu. Če pristojno sodišče ugotovi, da katerakoli določba pogojev ni veljavna, se stranke vseeno strinjajo, da bi si sodišče moralo prizadevati uresničiti namere strank, ki se odražajo v določbi, druge določbe pogojev pa ostanejo v polni veljavi.

Soglašate, da ti pogoji predstavljajo celoten medsebojni sporazum in da nadomestijo katerekoli predhodne sporazume, obljube, zagotovila, jamstva, zastopanja in dogovore, ne glede na to, ali so pisni ali ustni.

Vsa obvestila in druga sporočila naj bodo poslana na e-naslov privacy@qlango.com, za prejeta se bodo smatrala naslednji delovni dan ob 9. uri dopoldan.