Poznamo naravne in umetno ustvarjene abecede.

Naravne abecede so: armenska, arabska in ugaritska abeceda, japonski zlogovni abecedi (hiragana in katakana) ter latinica in cirilica.

Umetno ustvarjene abecede so: esperantska, volapiška in morsejeva abeseda.

Abecéda je standardizirano zaporedje črk v latinični ali drugi pisavi. Naziv izhaja iz prvih štirih črk v latinski abecedi – a + be + ce + de; podobnega izvora sta sopomenka alfabet (iz grških črk alfa + beta) in izraz azbuka (iz cirilskih cerkvenoslovanskih črk azь + buky) za zaporedje črk v glagolici ali cirilici.

Ti je bilo prebrano zanimivo? Se želiš naučiti tujih jezikov popolnoma brezplačno? Z našo aplikacijo je to mogoče! Vzame ti le 5–8 minut dnevno, medtem ko čakaš v vrsti pri blagajni, se voziš z avtobusom, sediš v frizerskem salonu … Obišči Google Play ali iTunes in še danes namesti Qlango, aplikacijo za učenje tujih jezikov. 😉